WailSalutem Foundation
 


 

Privacybeleid Health Care Suite

Inleiding
Health Care Suite hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. Dit privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en beschermen. Lees dit beleid zorgvuldig door om volledig inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot uw privacy.

Verzameling van Persoonsgegevens
Health Care Suite verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens, waaronder naam, e-mailadres, gezondheidsgegevens en andere informatie die door de gebruiker wordt verstrekt. We verzamelen deze gegevens om de functionaliteit van onze app te verbeteren en om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Gebruik van Persoonsgegevens

  • Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend voor de doeleinden die wij hebben gespecificeerd, zoals:
  • Het verbeteren van onze diensten
  • Het leveren van gezondheidsgerelateerde inzichten
  • Klantenservice
  • Communicatie met gebruikers

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij we uw toestemming hebben of zoals wettelijk vereist.

Bewaartermijn van Gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het vervullen van de gespecificeerde doeleinden of zolang als wettelijk vereist. Zodra de gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier verwijderen.

Eerlijke Verzameling van Gegevens
Wij verzamelen persoonlijke informatie op een wettelijke en eerlijke manier, en waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
Relevantie en Nauwkeurigheid van Gegevens

Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn relevant voor het doel waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig, accuraat, volledig en up-to-date.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Wij beschermen uw persoonlijke informatie door redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen tegen verlies of diefstal, evenals tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Openbaarmaking van Gegevens en Contactinformatie
Dit privacybeleid is gelinkt aan de winkelvermeldingspagina van Health Care Suite in de Play Console en is beschikbaar op onze website https://www.wailsalutem-foundation.com/Privacy/. De entiteit vermeld in de Google Play-vermelding is verantwoordelijk voor het privacybeleid. Voor vragen met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via WailsalutemHealthcare@wailsalutem-foundation.com

Aanpassingen aan het Beleid
Health Care Suite behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Wij zullen wijzigingen kenbaar maken op onze website en in de app.

Contactgegevens
Voor verdere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via WailsalutemHealthcare@wailsalutem-foundation.com.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1-1-2024.