WailSalutem Foundation
 

Privacybeleid WailSalutem

1. Inleiding
WailSalutem hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. Dit privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en beschermen. Lees dit beleid zorgvuldig door om volledig inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot uw privacy.


2. Verzameling van Persoonsgegevens
Voorafgaand aan of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij het doel onthullen waarvoor de informatie wordt verzameld. WailSalutem heeft geen directe toegang tot persoonlijke informatie en gebruikersgegevens.


3. Gebruik van Persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken om de doeleinden te vervullen die door ons zijn gespecificeerd en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.


4. Bewaartermijn van Gegevens
Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor het vervullen van de gespecificeerde doeleinden.


5. Eerlijke Verzameling van Gegevens
Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen door wettige en eerlijke middelen en, waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokkene.


6. Relevantie en Nauwkeurigheid van Gegevens
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, en voor zover nodig voor die doeleinden moeten ze accuraat, volledig en up-to-date zijn.


7. Beveiliging van Persoonsgegevens
Wij zullen persoonlijke informatie beschermen door redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.


8. Openbaarmaking van Gegevens en Contactinformatie
Dit privacybeleid is gelinkt aan de winkelvermeldingspagina van WailSalutem in de Play Console en is beschikbaar op onze website www.WailSalutem-foundation.com/privacy. De entiteit vermeld in de Google Play-vermelding is verantwoordelijk voor het privacybeleid.
Voor vragen met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via info@wailsalutem-foundation.com.


9. Aanpassingen aan het Beleid
WailSalutem behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Wij zullen wijzigingen kenbaar maken op onze website en in de app.
10. Contactgegevens
Voor verdere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@wailsalutem-foundation.com.
Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1-1-2024.